Obchodní podmínky

Jsme si vědomi toho, že úspěch nám přinese pouze spokojený zákazník. Tyto obchodní podmínky jsou připraveny s ohledem na přání a potřeby našich zákazníků. Odesláním objednávky zákazník výslovně souhlasí s obchodními podmínkami umístěnými na www.lepsivoda.cz (Dále jen "obchodní podmínky").
 

Základní informace

Obchodní podmínky jsou platné pro veškerý nákup realizovaný v internetovém obchodě www.lepsivoda.cz. Tyto podmínky definují práva a povinnosti obchodní galerie a práva a povinnosti nakupujících.

Prodávající
LepšíVoda s.r.o.
Nezamyslova 509/2
Praha 2 – Nusle
128 00 

IČ: 06212603

Kupující
Koncový uživatel poskytuje prodejci dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním. Kupující poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.


Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kompletní informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.


Uzavření kupní smlouvy

Elektronicky odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně, pečlivě a pravdivě objednávkový formulář. Klient je přehledně a srozumitelně informován o cenách všech produktů i o celkové ceně, která odpovídá jeho nákupu na obchodní galerii. Veškeré objednávky jsou závazné. Provozovatel obchodní galerie má povinnost realizovat závazné objednávky svých zákazníků a obstarat dodání vybraného zboží na adresu uvedenou v objednávce. Provozovatel obchodní galerie si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně objednané zboží neodebírá, bez řádného důvodu jej vrací, nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje, nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu. Všechno zboží v obchodní galerii www.LepsiVoda.cz je určeno k běžnému prodeji, provozovatel však neručí za dostupnost všech vystavovaných produktů nebo chyby v interním skladovém systému.
 

Zrušení objednávky

Zákazník a dodavatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce ustoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky provozovatelem obchodní galerie. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze po dohodě obou stran zúčastněných v obchodním vztahu, to znamená obchodní galerie resp. provozovatele a zákazníka.
 

Způsob doručení vybraného zboží klientovi

Klient u každého objednaného produktu musí vybrat a potvrdit způsob dopravy daného zboží. Odesláním objednávky klient potvrzuje zvolený způsob dopravy, jeho úhradu i způsob platby daného zboží. Klient je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží, pokud je zboží nebo obal balíku viditelně poškozen, je klient povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat podle pravidel konkrétní zvolené dopravní služby. V případě, že je zboží dopraveno poškozené vinnou dopravce a klient nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemůže provozovatel obchodní galerie poskytovat žádnou náhradu.
 

Dodání zboží

Provozovatel se zavazuje dodat objednané zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky, respektive úhrady zboží. (V případě úhrady zboží na dobírku platí zákazník za zboží až při převzetí). Našim cílem je spokojený zákazník, proto naprostá většina zboží bývá expedována do 24 hodin od potvrzení objednávky, resp. připsání platby na účet, nebo doručení potvrzení o platbě. Rychlost a způsob dopravy zboží záleží na klientem zvoleném způsobu dopravy. Objednaný produkt se považuje za doručený v okamžiku doručení na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě skladové dostupnosti zboží se provozovatel zavazuje objednané zboží vyexpedovat nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. Objednané zboží je možné doručit v rámci České republiky. Doručení na Slovensko probíhá ve zkušebním režimu na výdejní místa společnosti Zásilkovna s.r.o. Ceny dodání do ČR a SR se liší. Aktuální ceny a způsoby dopravy jsou uvedeny zde
 

Platby za služby a zboží

Ve všech případech je možné provést platbu dobírkou, platbu kartou online, nebo platbu vkladem / převodem na bankovní účet: 127893002/5500. Při platbě vkladem / převodem na účet je nutné uvést číslo objednávky. Při zvolení způsobu dopravy na výdejní místo společnosti Zásilkovna s.r.o., nebo na smluvní výdejní místo je možné objednané zboží uhradit hotově na pobočce.


Uvedené ceny

Ceny za zboží uvedené na www.lepsivoda.cz jsou platné ve chvíli jejich uvedení na našich internetových stránkách. Provozovatel může ceny zboží měnit. Změna ceny se nedotkne již přijatých objednávek. Zákazníci navíc vždy vidí celkovou cenu včetně DPH, dopravy atd. před samotným uskutečněním objednávkvy.


Nabízené zboží

U nabízeného zboží uvádíme vždy co nejpřesnější a kompletní informace. Obrázky nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní. Abychom našim zákazníkům zajistili rychlé dodání zboží, odchozí objednávky se kompletují dle dostupnosti zboží tzn., například zákazník objedná balení 6 ks filtračních patron - objednávka ke kompletaci je pak předána jako 6 x 1 ks namísto balení 6ks (v závislosti na dostupnosti). Z toho vyplývá, že balení odeslané zákazníkovi se může lišit od vyobrazeného zboží. Ve všech případech se však jedná o originální zboží stejné značky respektive stejného výrobce. 


Zákazník přebírající zboží

Klient podepsáním dodacího listu potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené. Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Je proto v zájmu klienta se přesvědčit, že objednané zboží nemá poškozený obal (mechanicky ani žádným jiným způsobem). V opačném případě je třeba sepsat o poškození zásilky protokol s pověřenou osobou dopravce.
 

Vrácení zboží

Zákazník má právo podle § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku zboží do 14 dnů od převzetí vrátit bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání včetně všech dokladů a příslušenství. Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží nesmí být posláno zákazníkem na dobírku! Dobírky provozovatel nevyzvedává, protože by tak přišel o možnost kontroly kompletnosti a stavu zboží před vrácením peněz. Zboží posílejte poštou na adresu provozovatele. Předem nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 608 110 008, abychom dojednali podrobnosti, zejména způsob vrácení peněz. Po kontrole zboží Vám dohodnutým způsobem vrátíme kupní cenu výrobku. Částku za poštovné a balné nevracíme.


Reklamace

Jako záruční list pro každý produkt slouží originální daňový doklad. Záruku lze uplatnit pouze v souladu se záručními pravidly konkrétního výrobku. Pokud je závada na výrobku neslučitelná těmito podmínkami (vady způsobené nesprávným používáním výrobku), nelze reklamaci uplatnit. Záruční doba je platná pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem. Právo na reklamaci má zákazník tehdy, má-li zboží prokazatelnou vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným použitím nebo se nejedná o běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje. Závadu oznamte nejprve e-mailem nebo telefonicky na +420 608 110 008, poté zboží zašlete prostřednictvím České pošty na adresu provozovatele. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s vyřízením reklamace zákazník. Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli musí být zasláno kompletně, včetně všech potřebných dokladů, a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je vrácené zboží poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka zkrácena o tyto náklady. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, dodavatel vrátí finanční obnos na účet zákazníka nejpozději do třicátého dne od vrácení zboží.


Dotazník spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


Závěr

Provozovatel internetového obchodu www.LepsiVoda.cz si je dobře vědom skutečnosti, že úspěch přinese pouze spokojený zákazník. Obchodní podmínky jsou platné od 1. 09. 2009 a provozovatel si vyhrazuje právo jejich případné změny. Poslední úprava proběhla 24. 05. 2018.