Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce?

Provozovatelem webu a správcem vašich osobních údajů je LepšíVoda s.r.o., IČ: 06212603, Chudenická 1057/34, Praha 10 – Hostivař, 102 00. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Účely zpracování a rozsah osobních údajů

Soubory Cookies

Soubory cookies dále používám pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek. I v tomto případě používání souborů cookies vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme při výběru zpracovatele na zpracovatele klást maximální nároky. 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Vaše data zpracováváme ve spolupráci se společnostmi se sídlem jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů, tj. především:

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@lepsivoda.cz.  Odhlášením ze zasílání newsletterů můžete ukončit odběr našich e-mailů, a to stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


LepšíVoda s.r.o. © 2009 - 2020